Første klasse sår blomsterfrø på Branderupfriskole

Publiceret 21.05 2021

Branderup Friskole bliver vild

Rundt omkring er der en stigende interesse for at etablere ny natur og arbejde med formidling – ikke mindst overfor børn og unge. Nu sker det også i Branderup, hvor den lokale friskole har fået midler fra Hedeselskabets medlemspulje til at øge biodiversiteten på skolens udearealer.

Projektets idé er at fremme biodiversiteten i naturen. Omdrejningspunktet er FN´s verdensmål nr. 15 - Livet på land: Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpiningen af jorden og tab af biodiversitet.

Ideen er også at klæde fremtidens generation på til at tage vare på og hensyn til naturen. På friskolen ønsker lærestaben at give eleverne indsigt og viden - ikke kun via undervisning, men også praktiske erfaringer og erkendelser.

Læs mere om projektet her.