Skilt på væggen Vild med vildt

Vild med vildt i Branderup

I Branderup er de godt i gang med en ambition om at få mere natur på friskolens arealer, og de håber at engagere det i forvejen aktive lokalsamfund i projektet, der er støttet af Hedeselskabets medlemspulje.

På Branderup Friskole er de godt i gang med projektet, og mange aftaler er på plads, men de har selvfølgelig også være udfordrede pga. corona-pandemien. Det er skolens grønne råd der styrer planerne og aftalerne, som blandt andet indebærer, at alt græsslåning er standset (undtaget boldspilarealer og gangstier), et stort arealer omlægges til naturgrund, med vilde græsarter og vilde blomster, der opsættes stærekasser, insekthoteller og gemmesteder til pindsvin m.m, der laves højbede til nyttige planter, plantning af nyttige træer og buske, verdensmålene skal dekorere skolens ydervægge på udvalgte steder, undervisning af interne og eksterne undervisere osv.

Branderup er et særdeles aktivt lokalsamfund, og hvis vi gennem projektet kan få aktiveret borgerne i byen, kan vi se det under overskriften: Branderup Blomster. En smuk natur med plads til både dyr, fauna og mennesker vil være endnu et aktiv for byen.

Regnfuldt såvejr i Branderup

Første klasse sår blomsterfrø

Første klasse gik vældig op i at få spredt blomsterfrøblandingerne ud på det klargjorte areal og helt efter naturvejlederes anvisninger.

Pigerne bygger fuglekasser

Fuglekasserne er på vej

I det tidlige forår blev der produceret fuglekasser på samlebånd i skolegården.

BRANDERUP FRISKOLE

En regnfuld forårsdag blev projektet Vild med vildt markeret med opsætning af et sponsorskilt fra Hedeselskabet. Det var syvende klasse, der gravede hullet, under kyndig vejledning af Henrik Petersen, Hedeselskabets lokale repræsentant, og skoleleder Joan Emiliussen, Branderup Friskole.

Sponsorskilt opsættes på branderup Friskole