Ole (tv) og Niels Anders Lund Svendsen.

Publiceret 03.11 2022

Alternativt første spadestik i Gedved

Efter et par års planlægning har de private initiativtagere med borgmesteren i spidsen taget "første spadestik" på deres projekt: En ny offentligt tilgængelig opholds- og formidlingsplads ved Gedved Sø, som vil komme byens skoleklasser, institutioner og mange andre i Horsens Kommune til glæde.

Borgmester Peter Sørensen, Horsens Kommune, tog med et pælebor et noget anderledes "første spadestik" på det der skal blive et opholds- og læringssted for alle med interesse for naturen, søen og historien.

De to private lodsejere, Ole Lund Svendsen og Niels Anders Lund Svendsen, har lagt jord til projektet ved den nye Gedved Sø, Hedeselskabets har støttet projektet og HedeDanmark skal føre det ud i livet.

Læs mere her

Borgmester Peter Sørensen-Horsens ved pæleboret - første spadestik