Gedved-sø-genskabt

Gedved sø- og oplevelsessted

Et mere end 40 ha stort engområde, kaldet ’Gedved Sø” i Horsens Kommune, er, efter et projektarbejde forestået i starten af blandt andet Naturstyrelsen i samarbejde med områdets lodsejere i årene 2013-2020, blevet til en rigtig sø. Nu vil de private lodsejere give adgang til søen og skabe et formidlings- og oplevelsescenter. Hedeselskabet har støttet projektet.

  Formålet med etablering af søen var primært at formindske kvælstofudledningen i Horsens fjord; men hele området har store arkæologiske og historiske interesser og er med omdannelsen blevet til et attraktivt og rekreativt område med store naturværdier. Nu skal det deles med offentligheden, der i dag ikke har en naturlig adgang til området.

  Et fælles projekt
  Flere lodsejere har bidraget med at gøre projektet muligt med at frigive jord til parkeringspladser, stiforløb og areal til etablering af formidlings- og oplevelsescenteret. Sidstnævnte placeres tæt på søen og på Ole Lund Svendsen og Niels Anders Lund Svendsens matrikel. Det bliver et projekt, hvor der løbende udvikles og tilføjes nye elementer, således at de tre målsætninger opfyldes bedst muligt:

  1. Vidensformidling af områdets anvendelse og betydning i fortid og nutid.
  2. Anskuelighedsundervisning "on location".
  3. Naturoplevelse for alle aldre.

  Med vores mangeårige lokale tilhørsforhold til egnen har Gedved Skoles, men også andre institutioners mulighed for at udføre undervisning ”on location” vores bevågenhed. Hertil kommer, at vi med venskab og kendskab til efterhånden mange ældre og handicappede, har et særligt ønske om, at tilgangen til området optimeres for bevægelseshæmmede.

  Ole Lund Svendsen

  Historisk tilbageblik
  Meget har ændret sig gennem tiderne i det danske landskab. Hedeselskabet har jo sat sine tydelige spor i det danske landskab med etablering af plantager, plantning af læhegn, afvanding af moser og vådområder, udretning af vandløb m.m. 

  Engang var der udenfor Gedved et moseområde, hvor Hedeselskabet i 1957 udførte arbejdet med opdyrkning af engene i ”Gedved Sø” og senere ad mindst to omgange udarbejdet planer og arbejde for afvanding og dræningsforhold i engene.

  Nu er drænene frilagte, og der er i 2019 genskabt en sø, der kan tilbageholde store regnmængder og være med til at genskabe iltbalancen længere mod sydøst i Horsens fjord.

  Ole (tv) og Niels Anders Lund Svendsen.
  Jernsiluet af Ole Grøn - Livet ved søen

  FAKTA

  I/S Gedvedgaard ved Ole Lund Svendsen (tv) og Niels Anders Lund Svendsen vil som ejere af det primære aktivitetsområde forestå projektet. Den primære samarbejdspartnere vil være Horsens Museum og Gedved Skole. Hertil kommer lokale foreninger, som inddrages aktivt i formidlingsprocessen og med ideer til anvendelse i fremtiden.

  Det er kunstneren Ole Grøn, som har leveret det runde monument "Livet ved søen".

  Foruden lodsejerne har Norlys, SPOR i Landskabet, Friluftsrådet, en række lokale virksomheder og Hedeselskabet bidraget med væsentlig støtte til projektet. Horsens Kommune bidrager ligeledes.