Plantning ny skov planter

BLIV SKOVEJER

Som ejer eller medejer af skoven erhverver I jorden til skovrejsning, mens vi bistår med skovrejsning og forvaltning. Her får I glæde af afkast, værdistigning og direkte indflydelse på den fremtidige drift samt af skoven. Desuden har I naturligvis ret til den løbende CO2-effekt, markedsføring og branding, kundeevents, personalegoder mv.

Nyplantet skov

BLIV SKOVSPONSOR

Sponsorat af skovrejsning og naturprojekter hos private og/eller offentlige lodsejere, hvor lodsejeren bevarer ejerskab af jorden. Desuden har I naturligvis ret til den løbende CO2-effekt, markedsføring og branding, kundeevents, personalegoder mv.