Kildekrattet2000

Kildekrattet på Nørresøs østbred

Danmark