Kildekrattet juni 2020 2000

Kildekrattet - et nyt mødested ved Nørresø

Fra sommeren 2020 skal Kildekrattet på Nørresøs østbred være et mødested for beboere og et stoppested for de mange, der passerer forbi på cykel eller gåben. Hedeselskabets medlemspulje har støttet beplantning af området.

Fra sommeren 2020 skal Kildekrattet på Nørresøs østbred være et mødested for beboere og et stoppested for de mange, der passerer forbi på cykel eller gåben. Hedeselskabets medlemspulje har støttet beplantning af området.

I 2018 indledte Grundejerforeningen Kokilden og Viborg Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning et samarbejde om at udvikle området Kildekrattet. Siden har grundejerforeningerne for Houlkærshøjen og Mellemhøjen tilsluttet sig arbejdet, som munder ud i et helt nyt mødested.

Helhedsplanen for bydelen øst for Nørresø stammer rent faktisk fra slutningen af 1960'erne. De to unge arkitekter bag den lagde stor vægt på, at smeltevandsslugterne skulle ligge hen som ubebygget bypark med stier, der forbandt kvartererne med søen. På fornemste vis passer Kildekrattet ind i den stort tænkte plan. Dette stykke fælles sønatur med sine krat af blandt andet rødel ligger samtidig som en slags naturlig modvægt til de mange velfriserede, private haver, der grænser op til søen.

Målet med projektet er at skabe et aktivt mødested for beboerne i området og samtidig være et stoppested for de mange, der passerer forbi på gåben og cykel – tæt forbi løber blandt andet den nationale cykelrute 3 "Hærvejen", der på i alt 451 kilometer går fra Frederikshavn over Viborg til Padborg. Området lige neden for Kokildedalen og Houlkærshøjen er i forvejen et grønt, kommunalt frirum med en offentlig badebro, som blandt andet benyttes af turbåden "Margrethe I". Som en del af planen fornyr kommunen badebroen, så den også kan anvendes af besøgende på hjul og være til glæde for kajakroere.

Kildekrattet juni 2020 800

Kildekrattet ligger indbydende på Nørresøs østbred og er her markeret med en rød kant.

Kommunen sørger for en stenmelsbelagt sti på langs af området, så det bliver fremkommelig for gæster i kørestol. I det hele taget er "adgang for alle" et nøglebegreb. Borde, bænke, grøfter og en bom er andre kommunale bidrag til Kildekrattet.

Pengene udefra sikrer et madpakkehus, en platform til ophold, en legeplads, et bålsted og beplantning, der spiller fint sammen med krattets naturlige vækster. Hedeselskabets medlemspulje har støttet beplantning af området.

Lars Egede Larsen, formand for Grundejerforeningen Kokilden, der har varetaget projektlederrollen, siger:

De flotte bevillinger udefra siger alt om, at initiativtagerne har tænkt rigtigt. Arbejdet er et mønstereksempel på, hvordan kommune og beboere kan skabe noget sammen, godt hjulpet på vej af fonde. Vi er utrolig taknemmelige for støtten. Kildekrattet bliver et stort aktiv for beboerne og de mange andre, der forstår at nyde søens glæder.

Film fra indvielse af Kildekrattet

Torsdag den 25. juni blev Kildekrattet - det nye uderum ved Nørresø i Viborg – indviet med både borgmestertale og rundvisning. HedeDanmark har været med til at udvikle og anlægge den grønne oase, som blandt andet er støttet af Hedeselskabets medlemspulje. 

Kildekrattet fisken 2000

Lokale kræfter står bag

En række lokale grundejerforeninger, har – i samarbejde med Viborg Kommune – været de drivende kræfter bag, at det grønne samlingssted nu er blevet til virkelighed. For landskabsarkitekt i HedeDanmark, Lene Lunghøj, har det været en spændende udfordring. 

FAKTA

Det er Hedeselskabets datterselskab HedeDanmark der skal stå for beplantningen af syrener, håret visse, peberbuske, stauder og frugttræer.

Nykredits Fond støtter Kildekrattet med 300.000 kroner. Friluftsrådet har bevilget 200.000 kroner til arbejdet. Dertil kommer 25.000 kroner fra Hedeselskabets medlemspulje.

I maj 2020 gik arbejdet igang - læs mere her.

Kildekrattet kort