Foreningen fællesgartneriet 2000.

Fællesgartneriet ved Årslev Engsø, Brabrand