Tim Mose 2000

Lokale Tim-borgere sikrer den nære natur

Den selvejende institution Tim Mose arbejder for at forbedre adgang til og oplevelser i den lokale natur, og til det arbejde har de modtaget 20.000 kroner fra Hedeselskabets medlemspulje, midler som skal gå til renoveringen af en sø.

Tim Mose ligger bynært lige nord for Tim Skole og den tilhørende ”Skoleskov”, som er anlagt med et større stisystem, der hænger sammen helt fra Tim Hovedgade og ned til området Tim Mose. Et stort antal frivillige har i en periode arbejdet med et større projekt om at genoprette naturværdier og de rekreative værdier omkring Tim Mose, og fra Hedeselskabet har de modtaget støtte til at renovere søen.  Søen, som gennem årene var begyndt at gro til, vil blive delvist udgravet og brinkerne vil blive rettet op.

"Der er anlagt en sti rundt om engen, hvor søen er etableret. Flere steder på stien vil der i løbet af foråret blive stillet nye bænke op, så området i øvrigt er meget brugervenligt. Men i øjeblikket er søen i dens tilstand ikke interessant for hverken publikum eller for områdets fugle og dyreliv. Det ser vi frem til at ændre på," siger Arne Jørgensen, bestyrelsesmedlem i den selvejende institution Tim Mose.

Han er en del af den borgergruppe, der gør en stor indsats for at udvikle lokalområdet på naturfronten. Institutionen Tim Mose arbejder sammen med borgerforeningen og seniorgruppen i Tim om redskaber og vedligehold, ligesom de afholder fælles arrangementer i området. Der er altså en stor fælles interesse for at området skal fremstå meget brugervenligt og attraktivt for den brede brugergruppe og alle andre i byen og oplandet.

Om målet fortæller Arne Jørgensen: 

Vores mål er at øge mulighederne for fællesskab, motion og friluftsliv og udvide mulighederne for at få oplevelser i og viden om naturen ved at skabe nye eller forbedrede bynære oplevelsesområder med skov, vand og anden natur. Ved at udvikle området, så vil det for eksempel også større omfang kunne anvendes til undervisningsformål for skolen.

Tim Mose 600

FAKTA

Den selvejende institution Tim Mose arbejder for at forbedre adgang til og oplevelser i den lokale natur, og til det arbejde har de modtaget 20.000 kroner fra Hedeselskabets medlemspulje, midler som skal gå til renoveringen af en sø.

Der var flagallé i byen og pølser på grillen, da de lokale indviede den nyrenoverede Østsø ved Tim i Vestjylland i maj 2017. Det er en flok lokale, som har taget initiativ til at forbedre oplevelserne i den lokale natur.

Læs mere om indvielsen.