Ekstra medlemsjagt i C. E. Flensborg Plantage

Dato:
09-12-2016 kl. 9:00
Sted:
Støvhøjgaard,Tingvej 37, Skinderup, 9632 Møldrup
Antal ledige pladser:
0
Maks. antal deltagere:
23

Endnu en medlemsjagt i Hedeselskabets spændende og varierede C. E. Flensborg Plantage. Var du med på medlemsjagten den 11. november kan du ikke også tilmelde dig denne jagt.

En flot naturoplevelse, hvor der er gode muligheder for at møde både ræve, råvildt og harer.

Plantagen er en af Hedeselskabets egne plantager på cirka 700 ha. Plantagen er opkaldt efter en af Hedeselskabets administrerende direktører, nemlig C. E. Flensborg, som var direktør i perioden 1933 – 1943.

I dag drives der traditionel skovdrift i plantagen, som suppleres med meget anerkendte frøbevoksninger af sitka, nobilis og lærk.
Denne novemberjagt er en traditionel drivjagt med hagl, og der kan i løbet af dagen (hvis vi er heldige) forekomme både ræv, råvildt, hare og sneppe.

jagt_sneppe_web.jpg

Der kræves gyldigt jagttegn til jagten.

De enkelte såter er ikke placeret i umiddelbar nærhed af hinanden. og derfor må der påregnes nogle raske gåture mellem såterne. Jagtpersonalet står for transporten af vildtet.

HUNDE
Der er brug for et antal hunde til denne jagt. Ved tilmeldingen bedes du oplyse, hvis du har mulighed for at medbringe hund.

Turen er gratis for Hedeselskabets medlemmer.

TILMELDING
Tilmelding til jagten kan foretages fra kl 9.00 den 26. oktober 2016.