drone 2000

Støtte til grønt droneprojekt

Hedeselskabet har i 2016 støttet Slagelse Boligselskabs projekt omkring udviklingen af en mere effektiv drift. Pilotprojektet i Slagelse skal demonstrere, hvordan boligselskaber i fremtiden kan effektivisere sektoren gennem den nyeste teknologi til arealregistrering – over jorden.

Boligsektoren vil i de kommende år i høj grad arbejde med effektivisering af sektoren herunder driften i de almene boligorganisationer. Med udvikling af værktøjet ”droneopmåling” af almene boligafdelinger får branchen en effektiv og omkostsningsoverskuelig løsning, som kan tilvejebringe nødvendige data til professionel drift og organisering af afdelingernes udearealer.

Da Hedeselskabet blev stiftet for 150 års siden foregik opmålingen af landet manuelt og fra landjorden. Sådan har det foregået næsten uændret lige siden, men nu er Hedeselskabet sammen med sit datterselskab HedeDanmark med til at ændre denne tradition.

Arne Juul, direktør for Slagelse Boligselskab, fortæller: 

Droner er en langt mere effektiv opmålingsmetode end den traditionelle opmåling fra land. Og med dette projekt og med støtten fra Hedeselskabet vil vi være i stand til at tage et stort skridt imod en kraftig optimering af opmålings- og registreringsarbejdet i vores boligselskab. En viden som også vil komme resten af branchen til gode på sigt.

Dronerne har overfløjet de grønne områder i boligforeningerne og ved hjælp af den nye software teknologi vil opmålingen foregår automatisk og i real tid. Der vil dog stadig være behov for folk på jorden til både at styre dronerne og til at bestemme højden på eksempelvis hække og træer.

”Da Dalgas for 150 år siden var med til at tilskynde til opdyrkning af heden foregik alt med håndkraft – lige fra brydningen af al til opmåling af jordområderne. Vi har således en meget lang tradition for både opmåling og registrering af data. Vi har faktisk mange hundrede hyldemeter fyldt med opmålingsdata – både over jorden og under jorden. Og derfor er det også naturligt, at vi er med til at tage det næste skridt ind i den digitale og innovative opmåling via droner. Det vil vi meget gerne støtte,” siger kommunikationsdirektør Christian Bogh.

Slagelse Boligselskab

FAKTA

Med udgangspunkt i opmålingspunkterne er det blevet muligt at få en fuldstændig registrering af alle udearealer og efterfølgende udarbejde målrettede driftsplaner på et gennemarbejdet analysegrundlag.

Udviklingen af metoden er sket i et tæt samarbejde mellem Slagelse Boligselskab, Skel.dk og HedeDanmark.

På fotoet, der er optaget med drone, optegnes blandt andet de forskellige græstyper, hække, fortorvsarealer og plantebede. Foto: Skeel.dk

Læs mere om Slagelse Boligselskab