Kelstrupstien indvies

Ny sti giver bedre adgang til naturoplevelser

I Kelstrup Plantage fungerer en ny sti gennem et varieret naturområde som en 'natur-schweizerkniv' og give bedre adgang til naturoplevelser for især ældre og gangbesværede.

I Kelstrup Plantage ligger Kelstrup Naturskole, som er et tilbud målrettet skolebørn, så undervisningen i løbet af året også kan rykke ud under åben himmel og tættere på naturen.

Naturskolen og området omkring bliver også anvendt af andre i byen, men ikke så meget, som naturskoleleder Mik Haar kunne ønske. Derfor opstod en idé om at skabe en sti for at gøre naturen mere tilgængelig – især for ældre og gangbesværede. Efter at have reflekteret over, at der ikke var ret mange naturtilbud til ældre i områder, udarbejdede han et projekt med at anlægge en sti, som skal gøre det let at komme til stien og let at komme derfra. Turen rundt er overkommelig, og der er indlagt tre stationer undervejs, hvor man kan holde pause ved borde og bænke, eller læse mere om den specifikke naturtype ved det sted. Mik Haar siger: 

Det handler om at se og opleve mest muligt på kortest mulig afstand. Vi har en ret varieret natur med åben bøgeskov, søer, engareal, en mere lukket skov, produktionsskov og de græssende geder, som netop er blevet sat ud for at lave naturpleje på arealet. Med de nye informationstavler kan man blive klogere på naturen, og vores plan er også at uddanne flere guider, som kan tage med rundt.

løbere på kelstrupstien

En natur-schweizerkniv
Kelstrup Naturskole har årligt cirka 3.500 elever til undervisning, hvor der bliver regnet og læst med naturen som omdrejningspunkt. Med stiforløbet og dermed bedre adgangsforhold håber Mik Haar også, at flere familier vil bruge området i weekender og ferier.

Med den nye indretning er der skabt grundlag for, at alle generationer kan være med - en slags natur-schweizerkniv, som Mik Haar beskriver det: 

Jeg synes, vi har skabt en slags natur-schweizerkniv, som kan bruges af alle aldre både til hverdag og i weekender. Vi skaber nogle rammer, som giver oplevelser i naturen – jeg forestiller mig, at bedsteforældrene sidder på en bænk, mens børnebørnene fisker – og at alle går en tur rundt i skoven. Et rigtig godt tilbud med plads til både læring og socialt samvær.

Kelstrup Plantage med vandhul

Støttet af Hedeselskabet - anlagt af HedeDanmark
Projektet er et partnerskab mellem Aabenraa Kommune og Naturstyrelsen. Hedeselskabet har støttet projektet med 150.000 kroner til sti, bro og tre formidlingsspots. Stien anlægges af HedeDanmark i løbet af foråret og forsommeren.

”Hedeselskabet støtter netop projekter, som udvikler naturen og sikrer, at så mange som muligt har adgang til den. Det er kernen i dette projekt. I ansøgningen bemærkede vi især ambitionen om at gøre naturen mere tilgængelig for en ny målgruppe, og dermed er det ikke kun et naturprojekt – det er også et socialt projekt. Det vil vi gerne bakke op om,” fortæller kommunikationsdirektør ved Hedeselskabet, Christian Bogh.

FAKTA

Hedeselskabets støtte er anvendt til anlæggelse af en sti gennem Kelstrup Plantage. Stien skal gøre det let at komme rundt i plantagen.

Stien er anlagt af HedeDanmark og indviet i september 2020. Ved indvielsen var Aabenraa Lokal TV på pletten med en reportage fra indvielsen. Se indslaget her.

Læs mere om Kelstrup Naturskole

Læs mere om Kelstrup Plantage

Mik Haar Kelstrup Naturskole