Marklandskab Stefan Skyttpe Larsen

Stefan Skytthe Larsen

Kandidatuddannelsen i Elektroteknologi, Danmarks Tekniske Universitet

Portræt af Stefan Skytthe Larsen
ETH Zürich, Schweiz

Stefan Skytthe Larsen

Jeg har en særlig interesse for at gøre vores produktion af fødevare endnu mere bæredygtig, samtidig med at landbruget stadig kan producere nok fødevare til at brødføde verdensbefolkning. Jeg mener, at anvendelse af robotteknologi i alle aspekter af landbruget vil være en af grundpillerne i at mindste landbrugets klimaaftryk samtidig med at produktiviteten opretholdes.  Vi begynder så småt at se robotterne gøre sit indtog i hele landbruget og jeg er overbevist om, at vi vil se større og større anvendelse af robotter overalt i landbruget til glæde for både miljøet, dyrevelfærden, naturen og klimaet. Min interesse er at se hvordan en robot autonomt kan navigere rundt i f.eks. en mark, og udføre sin opgave autonomt. Som eksempelvis såning, høst eller ukrudt bekæmpelse.