Artikler

Morten Ørskov Larsen

Diplomingeniørstuderende med specialisering i energiteknologi, Aarhus Universitet

Lin Jordal-Jørgensen

Landskabsarktitektur, Landscape Design, Københavns Universitet

Emilie Ritter

Matematik og økonomi (stud.scient.oecon), Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Maria Stadil Ekstrand

Skovbrugsvidenskab, Klimaforandringer (MSc), Københavns Universitet