Agerlandskabets variation

Midtjysk Jagthunde Klub er primært aktiv i Midtjylland og for stående racer. Der trænes sammen for engelske og kontinentale hunde. Klubbens formål er at tilskynde medlemmerne til at deltage på klubbens (og andres) jagtrelaterede prøver (mark- og apporteringsprøver med mere).

 

Midtjysk Jagthunde Klub

Midtjysk Jagthunde Klub
Brårupvej 27
7800 Skive
Danmark