De færdige bro i Blomstergaarden

Ny bro ved Tjele skal skabe forbindelse mellem fortid og nutid

Blomstergården ved Tjele er kendt for et stort parkanlæg og pomet med over 800 forskellige sorter af bær og frugt. Nu skal en bro over Stigsbæk, der løber i kanten af parken, skabe muligheder for nye oplevelser og viden om istidslandskabet og ådalen på stedet. Broen er opført med støtte fra Hedeselskabets medlemspulje.

Blomstergårdens park og pomet ligger i et kuperet terræn, som tidligere var hede. I slutningen af 1800-tallet blev jorden opdyrket, og frem til 1984, hvor parken blev påbegyndt, har arealet været dyrket som konventionel landbrugsjord. På den anden side af Stigsbæk har Blomstergården et areal, hvor det ’Flyvende korps’ fra Hedeselskabet i slutningen af 1930’erne plantede skov. En skov som næsten helt forsvandt efter stormfaldet i starten af 1980’erne. 

Hedeselskabet har været med til at påvirke området ad flere omgange. Det var således også Hedeselskabet, som genskabte Stigsbæk, efter bækken i 1880’erne blev rørlagt. Det er netop over denne bæk, der nu bliver rejst en bro – med støtte fra Hedeselskabet.

Vi vil udarbejde en informationstavle ved broen for at skærpe vores gæsters opmærksomhed på de landskabskonturer, der fortæller om vandstanden gennem årtusinder. Det giver nemlig et godt indblik i, hvordan smeltevandet efter istiden har skabt furer i landskabet, og hvordan mennesker gennem tiden har udnyttet jorden.

Villy Mougaard, daglig leder af Blomstergården.

Villy Mougaard deler gerne viden og tips om, hvordan træer skal beskæres, de gamle æblesorters fortræffeligheder, hvordan tomater kan dyrkes på friland og meget mere. Men for ham er det også vigtigt at formidle om anvendelse af området til gavn for biodiversiteten og miljøet.

Anskaffelsen af materialer til bro, tavle og bænke, der opføres af en gruppe frivillige i Blomstergårdens Venner, er støttet med 25.000 kroner fra Hedeselskabets medlemspulje.

Hedeselskabets medlemspulje er målrettet naturprojekter, som samtidig har en stærk lokal forankring. Det må man sige er tilfældet i projektet her, hvor ansøgeren var Blomstergårdens Venner, som også har lovet at tage vedligehold af bro og bænke ind som en del af det store vedligeholdelsesprogram, de frivillige allerede varetager i parken. 

Villy Mougaard ved lågen

Villy Mougaard

Æbler på træet