Hjemstavnshus

Publiceret 11.01 2017

Lokale borgere sikrer kulturarv

Hjemstavnshuset Arnborg er en tidligere købmandsbutik og privat bolig opført i 1890 og stod i mange år som en ruin. Lokale borgere i Arnborg besluttede i 1997 at købe og restaurere huset. De har modtaget støtte fra Hedeselskabets medlemspulje og kan nu isolere huset.

Hjemstavnshuset Arnborg er en tidligere købmandsbutik og privat bolig opført i 1890 og stod i mange år som en ruin. Lokale borgere i Arnborg besluttede i 1997 at købe og restaurere huset. De har modtaget støtte fra Hedeselskabets medlemspulje og kan nu isolere huset.

’Lokalt engagement’ er en af de ting, Hedeselskabet ønsker at støtte ved uddelinger via medlemspuljen, hvor fire projekter i 2016 blev tildelt hver 25.000 kroner. Et af projekterne er Hjemstavnshuset Arnborg, en købmandsgård fra 1890, som en gruppe frivillige borgere købte tilbage i 1997 og siden har restaureret til glæde for de lokale og turister.

Der blev i sin tid stiftet en forening omkring projektet, og huset blev overdraget til denne for en mindre sum. I de forløbne år blev restaureringen færdiggjort med økonomisk hjælp fra Herning Kommune, Friluftsrådet og mange andre. Arbejdskraften har været baseret på frivillige fra sognet, og med midler fra Hedeselskabets medlemspulje og Landsbypuljen kan der nu isoleres og skiftes vinduer.

Der var gaveregn til Hjemstavnhuset op til jul. Jeg er utrolig glad, taknemmelig og rørt over, at Hedeselskabet har betænkt os med 25.000 kroner. Vi har længe ønsket at få huset isoleret på den indvendige side, da det ellers lider af fugtskader om vinteren, og det medfører, at vores donerede genstande og øvrige inventar tager skade og vil gå til grunde med tiden

Marie Hofman Hansen, formand for foreningen Hjemstavnshus Arnborg

Huset er delt i to. I den ene ende er der indrettet et naturcenter med tilhørende faciliteter, som opholdsrum, toiletter, og udendørs borde og bænke. Naturcenterets formål er gennem tekst, billeder og eksempler at fortælle lokalbefolkningen og turister om den udvikling, der er sket med det midtjyske landskab i de seneste 150 år. Fra uendelige hedeflader til driftigt landbrug og store plantager med et rigt fugle og dyreliv. Lokalerne er udstyret med kort og skitser, der skal guide folk ud i naturen for selv at opleve tingene og besøge de historiske steder. Den historie hænger tæt sammen med Hedeselskabet.

Repræsentanter for bestyrelsen for Hjemstavnshuset Arnborg ånder lettet op efter modtagelse af midler fra Hedeselskabet til renovering af huset. Fra vestre ses Marie Hofman Hansen, formand, Linda Kristensen og Anker Lund.

I 2016 fyldte Hedeselskabet 150 år, og vores historie har en nær tilknytning til netop dette område, hvor Hedeselskabets frontmand, E.M. Dalgas udførte mange projekter. Foreningen i Arnborg gør en kæmpe indsats for at fortælle den nulevende befolkning om denne egns historie, som sikrer, at vi også i dag forstår hvor stærkt, der blev arbejdet og kæmpet for en bedre tilværelse. Vores forfædres indsats har sikret os vores gode liv med økonomisk og social sikkerhed, og i Arnborg ønsker de, lige som Hedeselskabet, at denne indsats bliver husket og fortalt. Blandt andet derfor er de tildelt midler fra medlemspuljen.

Læs mere om Hjemstavnshuset her: www.hjemstavnshuset-arnborg.dk