Kildekrattet i Viborg

Publiceret 11.05 2020

Kildekrattet ved Nørresø i Viborg bliver et samlingspunkt

I løbet af sommeren åbner et grønt mødested på kommunens søgrund neden for Kokildedalen ved Nørresø i Viborg.

Afmærkningspæle, et byggepladsbanner og aktiviteter med maskiner vidner om, at noget er i gære på Nørresøs østlige bred, sådan cirka på midten. Efter planen åbner Kildekrattet i løbet af sommeren 2020. Arbejdet omfatter også madpakkehus, legeplads, borde, bænke, grill- og bålsted, stier, spilbane og beplantning. En grøft skal sikre, at kilden ikke gør krattet alt for vådt. 

Lige efter planen
For arbejdet med Kildekrattet står Grundejerforeningen Kokilden og Viborg Kommune i samarbejde med tre lokale grundejerforeningerne. Grundejerforeningerne har hyret HedeDanmark til at udføre deres del.

Viborg Kommune ejer grunden og anlæggene, idet den har en samarbejdsaftale med beboerne. Disse har en interesse i at skabe aktiviteter, der skal styrke det lokale fællesskab. Men alle er velkomne. For børnene er her en kærkommen mulighed for at få et naturligt og sikkert forhold til det våde element. Vand er en god drivkraft for fantasien. Også stedets historie, flora og fauna kan tale til mange.

Navnet fører tilbage til Kokilden, hvortil bønderne fra de højereliggende gårde førhen trak deres køer. Grunden hørte således under Houlkærgård helt oppe ved nutidens Houlkærvej. Det lå gårdejeren meget på sinde, at den fremover skulle være til fælles bedste.

I august 2017 vedtog Viborg Byråd Udviklingsplan for Nørresø og Søndersø. Den er tænkt som en langtidsplan. Planen er et idékatalog for, hvordan det rekreative liv kan folde sig endnu bedre ud. Grundtanken er, at de mange grupper af brugere skal være med til at gøre tanker til virkelighed. Kildekrattet er lige efter denne plan og kommer til at stå som det første større resultat.

Lige forbi Kildekrattet passerer den nationale cykelrute 3 - "Hærvejen" - der på i alt 451 kilometer går fra Frederikshavn over Viborg til Padborg. Hærvejsruten er en del af den europæiske cykelvej Eurovelo 3 fra Trondheim i Norge til Santiago de Compostela i Spanien. Kildekrattet skal også friste rutens mange cyklister og vandrere til et ophold på den lange vej.

I alt 560.000 kroner fra private bidragydere sikrer madpakkehuset og legepladsen. De er: Nykredits Fond (300.000 kroner), Friluftsrådet (200.000 kroner), Nordea-fonden (35.000 kroner) og Hedeselskabets medlemspulje (25.000 kroner).

Læs mere om Hedeselskabets uddeling her.