Byskilt i Rødding

Forskønnelse af indfaldsveje til Rødding

Der har længe været et stort ønske i Rødding om at forskønne indfaldsvejene til byen, så byens borgere og gæster bliver budt velkommen til byen med smuk beplantning i form af blomsterkummer – det ønske bliver nu realiseret med støtte fra Hedeselskabets medlemspulje.

Borgere i Rødding ved Tjele, besøgende til byen og pendlere, som blot kører igennem byen, er nogle af dem, der får glæde af et initiativ om at forskønne indfaldsvejene til Rødding. Derudover kommer projektet til gavn for områdets bier og insekter, som i højere og højere grad har brug for, at vi giver dem gode levesteder at være i.

I Rødding ønsker vi en by som hele tiden er i udvikling. Ikke alene på aktivitetsniveau, men i høj grad også på forskønnelsesniveau. Vi ønsker en by, som ikke kun er god at bo i, men også smuk at se på. Derfor ville vi gerne have en blomsterrig indgang til byen.

Medlem af Rødding Lokalråd, Karin Rye Riddermann

Rødding by har fem indfaldsveje, som hver er markeret med et byskilt og kommunens fine påskeliljer, når de er i sæson. Resten af året er indkørslerne til byen noget triste at se på. Initiativtagerne glæder sig over det smukke syn med blomsterkummerne, og samtidig håber de, at blomsterkummerne vil være med til at dæmpe bilisternes fart.

Torsdag den 21. april blev de to første blomsterkummer med sloganet ”Rødding - byen med udsigt” afsløret. Her var en lille flok af de nærmeste naboer, repræsentanter fra Lokalrådet og stort set alle 19 af Røddings landsbypedeller mødt frem. Det er landsbypedellerne, som har opsat kummerne, stået for beplantningen og skal stå for den fremtidige vedligeholdelse, så blomsterkummerne forbliver fine hele året.

Byportalen i Rødding

Hedeselskabets medlemspulje

Hedeselskabets medlemmer er engagerede i udviklingen af det samfund, de er en del af. Deres store engagement vil vi gerne bakke op om med uddelinger fra medlemspuljen. Derfor uddeler vi årligt 10 x 25.000 kroner, altså i alt 250.000 kroner til udvalgte projekter ansøgt af vores medlemmer.