TuseNæs shelter2000

Fælles ude- og opholdsrum på halvøen Tuse Næs

Hedeselskabets medlemspulje har givet støtte til opførelse af et shelter til glæde for foreninger, skolen og beboerne på halvøen Tuse Næs.

I 2015 købte Tuse Næs Jagtforening et nedlagt landbrug. Her har de opført en driftsbygning med kølefaciliteter og plads til vogn, traktor og maskiner, som skal anvendes til vedligeholdelse af de 2 ha jord. De har også lavet et vandhul og en hundebane til hundetræning. Et foreningshus står snart klar, og det samme gør et nyt bålpladsområde og et shelter med støtte fra Hedeselskabets medlemspulje.

Lokal opbakning og fælles glæde
Tuse Næs Jagtforening startede i 1932 og er i dag en af Danmarks ældste jagtforeninger. Foreningen oplever en stor lokal opbakning på Tuse Næs.

Når uderummet er klar til indvielse til efteråret 2018, er det da heller ikke kun jagtforeningen, der vil få glæde af det. Både foreningshuset og udearealerne må benyttes af halvøens andre foreninger, skolen, daginstitutioner og alle, der benytter cykel- og vandreruten Isefjordsstien, der går lige forbi arealet.  Med det nye uderum er der mulighed for overnatning og hygge ved bålpladsen.

FAKTA

Hedeselskabets medlemspulje har givet støtte til opførelse af et shelter til glæde for foreninger, skolen og beboerne på halvøen Tuse Næs.

Jagtforeningen har været initiativtager til det nye foreningshus.

Læs om Tuse Næs Jagtforening 

 

Tuse Næs 600