Jens Mogensen modtager Agerholms Legat

Økonomirådgivning om dagen og hønsepasning morgen og aften

Jens Mogensen har det bedst, når døgnet er fyldt med gode aktiviteter og har derfor grundlagt en fritidsvirksomhed ”Bølling GræsÆg” med 1.200 æglæggende høns. For dette fritidsjob har Jens modtaget 10.000 kr. fra Edvard og Ane Agerholms Legat, som tildeles ’flittige og dygtige bønder’.

”Jeg har altid vidst, at jeg skulle drive en form for landbrug en dag,” siger Jens Mogensen fra Bølling GræsÆg ved Egtved. Efter en landbrugsuddannelse og dernæst jordbrugsteknolog var vejen banet, og Jens Mogensen har i dag et fuldtidsjob som juniorrådgiver inden for regnskab og skat for andre landmænd.

Men fritiden skulle også udnyttes, og for halvandet år siden blev drømmen opfyldt. Så nu går de der – på to af islandsskabets græsklædte bakketoppe – 600 æglæggende, brune høns i hver deres indhegning omkring de to mobile hønsehuse. Der i øvrigt er en perfekt reklamesøjle og et dragende blikfang for de forbipasserende på landevejen mellem Egtved og Vester Nebel. Markernes hører til Jens Mogensens forældres gård, hvor der tidligere var malkekvæg.

”Mine forældres ejendom passer faktisk bedre til høns end malkekvæg, da ejendommen ligger i et ret kuperet terræn. Grovfoderproduktion og afgræsningen med kvæg var både mere begrænset og omkostningstungt. Der stiller høns knap så høje krav, da de kan være på arealerne, der ikke egner sig til agerjord,” fortæller Jens Mogensen.

Her går hønsene og kagler lystigt løs, og når de ikke er på græs, tripper de ind i et af to mobile hønsehuse. Når hønsene har spist sig igennem græsset på det tildelte areal, flyttes huset til et nyt areal, og derfor ses kun grønne marker på ejendommen. Produktionen i mobile hønsehuse gør, at hønsene altid har frisk græs tilgængeligt, og blommefarven bliver rigtig varm solgul. Og der er ingen spild her – alle æg sælges enten ved vejboden eller til de lokale brugser og restauranter.

Dyrevelfærd er noget af det, Jens Mogensen værdsætter allerhøjest, og derfor har han købt de to mobile huse, hvor al fodring, æglægning osv. foregår inde i vognen, der er hævet højt over jorden, så der på intet tidspunkt er efterladenskab, som andre dyr, f.eks. rotter, vil gå efter. Både morgen og aften går Jens Mogensen en tur i husene, selvom han har hjælp til pasningen og ægindsamlingen.

Jeg skal lige tjekke, at alt er ok. Jeg synes, det er både meningsfyldt og spændende at arbejde med landbrug på denne måde, fordi produktionen både er ansvarlig og fleksibel.

Jens Mogensen

BøllingGræsÆg

Som hæder for sit arbejde har Jens Mogensen modtaget 10.000 kroner fra Edvard og Ane Agerholms Legat, der administreres af Hedeselskabet, og som tildeles ”flittige og dygtige bønder, der forstår at arbejde sig fremad. Pengene skal anvendes som et økonomisk bidrag til at udvikle den nyopstartede virksomhed Bølling GræsÆg, eksempelvis til markedsføring og rådgivning i forbindelse med udvidelse af virksomheden.

”Det var en fornøjelse at besøge Jens og mærke hans passion og ambitioner for arbejdet. Det er helt i ånden for legatet, at han modtager en hædring,” siger Vibeke Højen, projektchef i Hedeselskabet.

Støtte fra

Edvard og Ane Agerholms Legat

Jens Mogensen modtager 10.000 kroner fra Edvard og Ane Agerholms Legat for indsatsen med sin fritidsvirksomhed ”Bølling GræsÆg”, hvor produktionen både er ansvarlig og fleksibel.