Hans Verner Kofod Hansen

Legatuddeling på Bornholm for øget biodiversitet og klimaindsats

Hans Verner Kofod Hansen på Skovvang i Østermarie har modtaget et legat på 25.000 kroner fra Edvard og Ane Agerholms Legat. Legatet gives for hans indsats med biodiversitet og klimaindsats.

Den lokale ambassadør for Hedeselskabet, Klaus H. Petersen overbragte Edvard og Ane Agerholms Legat, der administreres af Hedeselskabet, i denne uge til Hans Verner. Legatet uddeles til flittige og dygtige bønder, som allerede har gjort en forskel. Det kan være med særligt fokus på biodiversitet, nye dyrkningsmetoder, initiativer på ejendommen, særlige klimaindsatser eller en målrettet indsats for at videreudvikle et for Danmarks traditionsbundet erhverv.

Hans Verner har i mange år eksperimenteret med reduceret jordbearbejdning og pløjefri dyrkning, der er en metode til at opnå en sund og frugtbar jord i et helt almindeligt konventionelt landbrug. Denne metode bidrager til at opbygge kulstof i jorden og reducere risikoen for jorderosion i forbindelse med meget nedbør.

Han driver 125 ha agerjord og noget skov på Bornholm. Efter 29 år med mælkeproduktion fra 150 jerseykøer har Hans Verner solgt køerne og vil nu koncentrere sig om planteavl og fedekvæg. Han har altid udfordret de traditionelle driftsmetoder, han har således drevet jorden pløjefrit i 25 år og har de seneste 4 år praktiseret Conservation Agriculture (varieret sædskifte, grønne marker hele året og direkte såning) Han har ligeledes deltaget meget aktivt i projektet ”fremme af agerlandets fugle” med særligt fokus på lærker, viber og agerhøns.