Fordeling af gydegrus i Køge Å

Køge sportsfiskerforening er stiftet i 1944, og har et bredt udvalg af aktiviteter og fiskevande.

KSF vandplejeudvalg er et kapitel for sig selv i foreningen. Der bliver hvert år lavet et fantastisk stykke arbejde for et godt havørredfiskeri. Der laves restaureringer af vandløb og yderligere står vandpleje udvalget bag udsætningerne af ca 35.000 havørreder årligt i lokalområdet. Det betyder, at der elfiskes og stryges moderfisk.

Der bliver arbejdet hårdt når der er arbejdsdage, men der bliver også hygget. Fællesskabet og det meningsfulde arbejde i vandplejeudvalget skaber en unik stemning og et stærkt sammenhold.

Køge Å ved Spanager

Køge Sportsfiskerforening
Danmark