For medlemmer

Publiceret 16.09 2019

Et nyt laboratorium til holstebroerne

MED TVIS MØLLE NATURLABORATORIUM VIL HOLSTEBRO KOMMUNE UDNYTTE ET BYNÆRT NATUROMRÅDE TIL LEG OG LÆRING OM BÅDE KULTUR OG NATUR.

Tvis Mølle Naturlaboratorium er et initiativ, der har til formål at give især børn adgang til oplevelser i naturen og samtidig sikre læring og forståelse. Projektet har udviklet sig siden 2013, hvor det blev besluttet at oprette et naturcenter. I 2014 blev borgere og foreninger inviteret til åbent hus, og siden er der blevet arbejdet med de mange ideer. Det er blevet til et naturlaboratorium med fire læringslaboratorier; natur, vand, kulturarv og sundhed. Hos kommunen glæder man især over at skabe et tilbud til kommunens skolebørn, hvoraf knap halvdelen, svarende til 3.000, går i skole inden for en radius af fem kilometer.

”Mange lærere har givet udtryk for, at de mangler platforme i naturen, som kan benyttes i undervisningen, og det håber vi på at give dem. Når man kobler den teoretiske viden med praktisk arbejde, så giver det børnene en helt anden forståelse, og samtidig handler det også om dannelse. Vi håber også, at familier vil bruge det herude, så vi på den måde er med til at vende en lidt kedelig tendens til, at især børn er blevet afkoblet fra naturen,”…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.