For medlemmer

Publiceret 18.09 2019

Fri luft og fristed

I 2017 GAV HEDESELSKABET MIDLER TIL SHELTERS OG BEPLANTNING VED VETERANHJEM MIDTJYLLAND I AARHUS. SHELTERNE ER BLEVET ET VELBESØGT FRISTED FOR MANGE AF VETERANHJEMMETS BRUGERE.

For medlemmer

I tidsskriftet Vækst formidler vi viden mellem praktikere og eksperter med fokus på benyttelse og beskyttelse af naturen. Bliv medlem og læs magasinet

Bliv medlem