For medlemmer

Publiceret 18.09 2019

Fri luft og fristed

I 2017 GAV HEDESELSKABET MIDLER TIL SHELTERS OG BEPLANTNING VED VETERANHJEM MIDTJYLLAND I AARHUS. SHELTERNE ER BLEVET ET VELBESØGT FRISTED FOR MANGE AF VETERANHJEMMETS BRUGERE.

Edwin Rahrs Vej er en ret trafikeret og nogle steder nok lidt kedelig indfartsvej til Aarhus. Men inde bag en klynge træer går en lille vej ind til et stykke stor natur, og her holder Veteranhjem Midtjylland til. Der findes fem danske veteranhjem, som har til formål at skabe et frirum for samvær og aktiviteter for både veteraner og deres pårørende og samtidig værne om det kammeratskab, der er blevet skabt under tjeneste i Forsvaret. Fælles for veteraner er, at langt de fleste har et nært forhold til naturen, og mange bruger de danske skove – både til motion men også til overnatning. Med det store grønne område var det oplagt for Veteranhjem  Midtjylland at bygge et par shelters, og i 2017 blev ’Dalgas’ og ’Heimdal’ indviet – støttet af Hedeselskabet.

Per Beck er veteran, bruger, frivillig, han har siddet i bestyrelsen og involverer sig i det hele taget i arbejdet med at repræsentere veteraner udadtil. Derudover er han også flittig bruger af de to shelters.

”Jeg nyder at have muligheden for at tage herned og overnatte. Jeg kan sagtens finde på at blive et…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.