Overblik over skov

Jeg har faktisk følt mig lidt ramt under tilblivelsen af dette tema. Mange af artiklerne kredser mere eller mindre om vi menneskers tilhørsforhold til naturen og endnu vigtigere, at den er blevet mere distanceret. Især børns.

Publiceret 16.09 2019

Mere ud og mere plads

Ups. Det er jo mit ansvar, at mine børn får et nært og ansvarsfuldt forhold til naturen, og hvor godt har jeg egentlig løftet den opgave?

Jeg bliver til gengæld optimistisk, når jeg hører om alle de gode initiativer, der er i gang rundt om i landet. Unge naturformidlere, der ønsker at vise børn og andre unge, hvor fantastisk naturen er. Ørslev Kloster, som snart skal restaureres, og hvor naturen spiller en afgørende rolle. Naturkraft ved Ringkøbing – en helt ny oplevelsesattraktion, hvor den vestjyske natur formidles på fire hektar. Og også alle de gode projekter, som Hedeselskabets datterselskaber har en andel i.

Natur fylder både i den offentlige debat, og den fyldte, sammen med klima, rigtig meget i valgkampen. Vi kigger nærmere på den måde, vi taler om og debatterer naturen – vi har nemlig besøgt Naturmødet i Hirtshals, som netop blev stiftet med det formål at forbedre dialogen. Det leder hen til en anden problematik – der er nemlig masser af ideer til, hvordan vi fordeler og forvalter det danske areal, men det kniber til gengæld med pladsen – og der er ikke altid enighed blandt parterne. Dog blæser vindene måske i en anden retning – Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer er gået sammen om et fælles udspil for at skabe mere sammenhængende natur. Men vi skal mere end det, siger Teknologirådet.

Vi har selvfølgelig stadig fokus på FN’s verdensmål, som er et underlæggende tema for Vækst gennem hele året. Næsten alle, vi har talt med, føler sig forpligtet til at være med til at løfte målene, og de er enige om, at det er helt afgørende, at vi som verdenssamfund har fået et fælles pejlemærke. En lysende stjerne at sigte efter. For hvordan skulle vi ellers vide, hvor vi skal hen?

Rigtig god læselyst.

Inge Spliid Bech,
redaktør

Nyt i Hedeselskabets direktion:
Før sommerferien offentliggjorde Lars Johansson, koncernchef og CEO i Hedeselskabet, sammen med Hedeselskabets bestyrelse, at de havde indgået en gensidig aftale om, at han stopper i Hedeselskabet. CFO og medlem af direktionen, Bent Simonsen, er konstitueret som administrerende direktør for Hedeselskabet.