For medlemmer

Publiceret 16.09 2019

Kampen om pladsen i Lilleputnationen

VI SKAL HAVE EN OVERORDNET PLAN FOR DANMARK, HVIS VI SKAL LYKKES MED AT FÅ MERE SAMMENHÆNGENDE NATUR, OG I ØVRIGT FÅ PLADS TIL DE MANGE ANDRE ØNSKER. SÅDAN LYDER DET FRA TEKNOLOGIRÅDET. TO ORGANISATIONER HAR SAMMEN LAVET ET UDSPIL TIL EN PROCES RETTET MOD AT OMDANNE OP MOD 100.000 HEKTAR TIL NATUR.

I Danmark har vi behov for at prioritere den fremtidige anvendelse af landets areal. Byerne vokser ud i landskabet, der skal være plads til flere veje og jernbaner, mens der er besluttet store udvidelser af skovområder og mere sammenhængende natur. Samtidig gnaver havet sig langsomt ind over klitter og tager sin andel af det danske areal. I et tætbefolket land som vores er der lagt i kakkelovnen til konflikter mellem mange modsætningsfyldte interessenter, eller måske er vi begyndt at rykke sammen i bussen, så flest mulige rent faktisk får deres ønsker opfyldt? Det sidste synes i hvert fald at være tilfældet i ét eksempel.

Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer er på mange måder hinandens modsætninger, og der er mange emner, de er enige om at være uenige om, men i et nyt udspil er de gået sammen. ’Fælles løsninger – for natur og landbrug’. En storstilet prioritering af multifunktionel jordfordeling, som kan sikre udtagning eller ekstensivering af landbrugsdriften op imod 100.000 hektar landbrugsjord og samtidig modernisering af ammoniakindsatsen i…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.