For medlemmer

Publiceret 03.09 2018

Vandløbsdata bliver høstet fra luften

ORBICON HAR NETOP GENNEMFØRT FORSØG, SOM TAKKET VÆRE DRONE-DATA GIVER ET MERE PRÆCIST BILLEDE AF HVERT ENKELT VANDLØB.

Et vandløb er ikke blot et vandløb eller et afvandingssystem. Forskellige forhold gør sig gældende, og alle vandløb skal ikke håndteres på samme måde. Data om vandløbene kan derfor vise sig at få stor betydning.

Det forklarer Peter Linde, miljøingeniør og digital områdeleder for droner hos Orbicon. Han har netop gennemført forsøg, hvor droner blandt andet har indsamlet data om, hvilke plantearter, der gror ved vandløbet, hvor højt planterne står, hvordan bundforholdene ser ud, og hvordan forholdet mellem vandspejlshøjden og vandføringen er. - I en given periode, hvor der er pres på vandløbet, kan man hurtigt afgøre, om vandstanden er inden for vandløbets regulativ, eller om man eksempelvis skal skære grøde eller grave noget af bunden væk, forklarer Peter Linde. 

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.