For medlemmer

Publiceret 03.09 2018

Viden og vandløb

DET NYE NUMMER AF VÆKST RUMMER MANGE SPÆNDENDE HISTORIER OM DE DANSKE VANDLØB.

Det er ikke kun vand, der flyder i vores vandløb. Det samme gør historien om Danmark. Lige fra dengang, hvor enorme ismasser formede landskabet, til nu. Det var ved vandløbene, vi bosatte os, fordi her var adgang til frisk ferskvand, og vi kunne anvende vandvejene til transport. Allerede fra 900-tallet sørgede vandløbene i bogstaveligste forstand for, at vi fik hjulene til at dreje rundt og skabte fremskridt. Helt frem til industrialiseringen i 1800-tallet gjorde vandkraften en forskel – og mange steder ses de opdæmmede mølledamme stadig. Som du kan læse her i ”Vækst”, har vandløbene nu fået en ny funktion. Alt sammen noget, der fortæller om tiden, som var, som er, og som kommer. Og lige siden Hedeselskabet blev stiftet i 1866, har vi været en del af denne fortælling, blandt andet ved via vandløb at forbedre afvandingen på omkringliggende marker, dengang der var stor fokus på at brødføde befolkningen. Ligesom tidligere er vandløbsområderne imidlertid ikke blot et vigtigt levested for dyr og planter. Vandløbene kan fortsat være med til at hjælpe os med at løse nogle af de …

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.