For medlemmer

Publiceret 03.09 2018

Kunsten at tømme et bassin

REGNVANDSBASSIN SKAL TØMMES KORREKT  OG STÅ KLAR, NÅR NÆSTE SKYBRUD RAMMER.

Når himmelsluserne åbner sig, forsinker regnvejrsbassinet vandet og forhindrer oversvømmelser. Når bassinerne fyldes, bliver vandet ledt til et vandløb og bassinet tømmes. Umiddelbart virker denne proces til at være ganske simpel, men det er langt fra tilfældet, forklarer civilingeniør og Erhvervs PhD-studerende hos Orbicon, Anja Thrane Hejselbæk Thomsen. 

”Der kan opleves store forskelle på, hvordan myndighederne i de forskellige kommuner agerer, når et forsyningsselskab søger om tilladelse til at lede vand ud i et vandløb”, siger hun og oplyser, at der eksempelvis er mange forskellige opfattelser af, hvor meget ekstra vand et vandløb kan holde til at modtage. Mange myndigheder henviser til et vandløbs naturlige vandføring, men hvor meget vand løber der egentlig naturligt i et vandløb?

”Mange af vores vandløb er ikke længere naturlige. De er reguleret til at kunne føre mere vand, end der naturligt strømmer gennem dem”, siger Anja Thrane Hejselbæk Thomsen. 

Hun tilføjer, at det i hele…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.