For medlemmer

Publiceret 03.09 2018

Klima på kortet

I århundreder har vandløb givet os vigtig vandkraft og vigtige vandveje. I takt med den teknologiske udvikling har vi mest benyttet vandløbene til at lede vandet væk fra vores marker og til rekreative aktiviteter. Vi fisker i vandløbene, går ture ved vandløbene  og tænker store tanker ved vandløbene. Nu har vandløbene imidlertid fået en ny vigtig funktion. De spiller flere steder en rolle, når områder skal tilpasse klimaforandringerne. På dette opslag kan du blive en lille smule klogere på, hvad klimaprojekterne går ud på.

For medlemmer

I tidsskriftet Vækst formidler vi viden mellem praktikere og eksperter med fokus på benyttelse og beskyttelse af naturen. Bliv medlem og læs magasinet

Bliv medlem