For medlemmer

Publiceret 01.03 2017

Naturen kommer nærmere

Hedeselskabet støtter

I sensommeren 2016 blev tre nye naturbroer ved Tange Sø indviet, og i begyndelsen af maj blev den sidste d el af uddelingen fra Hedeselskabet taget i brug, nemlig tre touchskærme. De blev indviet sammen med det ny klubhus ved Ans Søsport under blå himmel og med masser af deltagere.

For medlemmer

I tidsskriftet Vækst formidler vi viden mellem praktikere og eksperter med fokus på benyttelse og beskyttelse af naturen. Bliv medlem og læs magasinet

Bliv medlem