For medlemmer

Publiceret 01.03 2017

Naturen kommer nærmere

Hedeselskabet støtter

I sensommeren 2016 blev tre nye naturbroer ved Tange Sø indviet, og i begyndelsen af maj blev den sidste d el af uddelingen fra Hedeselskabet taget i brug, nemlig tre touchskærme. De blev indviet sammen med det ny klubhus ved Ans Søsport under blå himmel og med masser af deltagere.

Det er Støtteforeningen for tursejlads på Tange Sø, som søgte midler til naturbroer og skærme, og ønsket var at øge tilgængeligheden til søen og at formidle Tange Søs historie, kulturlandskabelige værdier med dens natur og biodiversitet.

Naturbroerne vil fungere som attraktive og længe savnede samlingssteder og støttepunkter for lokalområdets seniorer, fritidssejlere, lystfiskere, jægere, orienteringsløbere, vinterbadere, ornitologer, naturvandrere osv. Ans Skole og SFO og byens børnehaver glæder sig til at benytte faciliteterne, udendørsarealet og tilknyttede vandre-, og cykelstier i forbindelse med understøttende undervisning og bevægelsesfremmende aktiviteter på tværs af naturfagene.

Ved indvielsen blev det nye klubhus også taget i brug, og her har Hedeselskabet givet midler til beplantning for at skærme af mod vejen. 

Læs mere her

Nye naturbroer

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.