For medlemmer

Publiceret 01.03 2017

Kampen mod svamp og biller

Hedeselskabet støtter

I 2014 gav Hedeselskabet tilsagn om en uddeling på 200.000 kroner til Danske Juletræers initiativ til bekæmpelse og forskning i svampen Neonectria, der især angriber kulturer med juletræer og klippegrønt.

For medlemmer

I tidsskriftet Vækst formidler vi viden mellem praktikere og eksperter med fokus på benyttelse og beskyttelse af naturen. Bliv medlem og læs magasinet

Bliv medlem