For medlemmer

Publiceret 01.03 2017

Kampen mod svamp og biller

Hedeselskabet støtter

I 2014 gav Hedeselskabet tilsagn om en uddeling på 200.000 kroner til Danske Juletræers initiativ til bekæmpelse og forskning i svampen Neonectria, der især angriber kulturer med juletræer og klippegrønt.

Det første delprojekt vedrørte samspillet mellem Neonectria-svampen og ædelgranbarkbillen, og undersøgelsen konkluderede blandt andet, at der formentlig er to typer ædelgranbarkbiller i spil, og at samspillet mellem svampen og ædelgranbarkbillerne krævede en mere indgående undersøgelse.

Andet delprojekt består af en biologisk undersøgelse af de to ædelbarkbiller, Cryphalusarter, omfattende: aktivitetetsperioder i forhold til temperatur, valg af ynglemateriale (ernæringsgnav på stående træer, ynglegnav på stående træer, ynglegnav i afklip på jorden), udviklingshastighed (æg til voksen) og overvintringsforhold. Desuden vil aggressiviteten af de to blive undersøgt gennem deres valg af ynglemateriale samt udbredelse og forekomst i relation til Neonectria og rodfordærver.

Undersøgelsen er klar til udførelse i vækstsæsonen 2017, da der er godkendt en ph.d. til projektet.

Læs om forskning

Læs om smitte

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.