For medlemmer

Publiceret 01.03 2017

Kultur og klima ved Lillebælt

Vand anses som en trussel i mange danske byer, men det kan også blive drivkraften for en ny udvikling. Den udfordring er taget op i Middelfart med projektet klimabyen.

KlimaByen i Middelfart er et demonstrationsprojekt for byudvikling gennem klimatilpasning. For det handler om meget mere end at få vandet ledt de rigtige steder hen, det er et projekt, hvor kultur, by og klimaarbejde går op i en højere enhed. Projektudviklingen finder sted på tværs af fag, forvaltninger, organisationer og matrikelgrænser. Vand kender som bekendt ikke til skel. Målet er at demonstrere, hvordan regnvand kan blive et aktiv, når klimatilpasning tænkes sammen med udvikling af byrummet.

Som udgangspunkt er det et afgrænset område af Middelfart, der tages under kærlig behandling. 450.000 m2 med nyere parcelhuskvarterer, gamle villakvarterer, kirkegårde, en historisk allé, ældrecenter, skole, historisk bykerne og havn. Det er altså i større og mindre grad et indgribende projekt for mange borgere og områder.

Projektområdet har en højdeforskel på 38 meter – kote 40 (tal, der angiver et punkts højde over et givet udgangsniveau) ved parcelhuskvarteret øverst i området til kote 2 byens gamle havn – et af de tre steder, hvor regnvandet ledes ud i Lillebælt…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.