For medlemmer

Publiceret 01.03 2017

Vandet som kulturbærer

Leder

Danmark er en nation omsluttet af vand, og netop det har været med til at præge vores samfund, landskab og os som mennesker gennem årtusinder. I 900-tallet kom vandmøllerne til landet, og de blev drivkraften bag den tidlige industrialisering – i dag er de en væsentlig del af kulturarven og dermed vores fælles historie. I 1800-tallet stod Hedeselskabet bag udbredelsen af engvanding, som skabte fundamentet for udviklingen af landbruget, og i 1917 begyndte Hedeselskabet at indsamle vandløbsdata, som siden har hjulpet os til at forstå og arbejde med vandløbene. Vand ligger i Hedeselskabets DNA.

I dag skal vi alle forholde os til vand på en helt ny måde, hvor risikoen for over-svømmelser præger udviklingen ikke mindst byerne. Det ser vi for eksempel i projektet KlimaByen i Middelfart, hvor vandet kom-mer til at spille en langt mere synlig rolle i bybilledet og dermed også får en større kulturel indflydelse. Vi kan benytte vandet til nye initiativer – til leg og læring, hvilket projekter ved skoler og gymnasier er gode eksempler på. Én ting er sikkert – vi kan ikke kæmpe…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.