For medlemmer

Publiceret 01.03 2017

Det begyndte med 4.000 kroner, 30 brædder og den lokale buschauffør

Tekst: Af Poul Erik Pedersen, freelancejournalist

Hedeselskabet etablerede i 1917 systematiske målinger af, hvor meget vand der løber gennem de danske vandløb. Formålet var først og fremmest at skaffe data, som kunne understøtte udvidelse af landbrugsarealet samt etablering af vandkraft.

Min Herrer! I ethvert Landbrug spiller Forholdene vedrørende Vands rette Afledning og Afbenyttelse en saa afgørende Rolle, at den mer eller mindre heldige Løsning af de herunder hørende Opgaver er et direkte Maal for Landbrugets højere eller lavere Standpunkt. Skadeligt Vands Afledning er saaledes den Grundforbedring, der maa gaa forud for al anden.”

Med disse ord satte ingeniør Kristian Thomsen fra Hedeselskabet en klar dagsorden, da han holdt et foredrag i Det kgl. Danske Landhusholdningsselskab den 6. februar 1918.

Et år tidligere havde Hedeselskabet mobiliseret 4.000 kroner til at iværksætte de første systematiske målinger af, hvor meget vand der løber gennem de danske vandløb. I 1918 var Kristian Thomsen klar til at fortælle landhusholdningsselskabets medlemmer om det første års resultater af målingerne – og i år kan Hedeselskabet så fejre 100-året for de første systematiske vandføringsmålinger i de danske vandløb. 

Vegetation giver variationer
Ved mødet i 1918 fortalte Kristian Thomsen, at de 4.000 kroner rakte til…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.