For medlemmer

Publiceret 01.03 2017

Det begyndte med 4.000 kroner, 30 brædder og den lokale buschauffør

Tekst: Af Poul Erik Pedersen, freelancejournalist

Hedeselskabet etablerede i 1917 systematiske målinger af, hvor meget vand der løber gennem de danske vandløb. Formålet var først og fremmest at skaffe data, som kunne understøtte udvidelse af landbrugsarealet samt etablering af vandkraft.

For medlemmer

I tidsskriftet Vækst formidler vi viden mellem praktikere og eksperter med fokus på benyttelse og beskyttelse af naturen. Bliv medlem og læs magasinet

Bliv medlem