For medlemmer

Publiceret 01.03 2017

”Åh, mor – dig og dine værdier”

Helle Baker er uddannet arkitekt og troede, at hun skulle tegne store, ikoniske bygninger, men i stedet blev hun projektchef for et klima- og kulturforandringsprojekt.

Den 2. juli 2011 står klart i Helle Bakers erindring. Det var den dag, Danmark for alvor stiftede bekendtskab med et skybrud, der dengang ramte Københavnsområdet og dele af Sjælland – og der hvor det begyndte at gå op for fagfolk og politikere, at der skulle et nyt punkt på dagsordenen. Klimatilpasning.

”Den dato er skelsættende, og jeg husker det tydeligt. Jeg blev bekymret, for det var et billede på en global forandring, som også Danmark er en del af. Erkendelsen af klimaforandringernes konkrete aftryk i byernes udvikling kom gradvist derefter. Rammesat naturligvis af kommunernes klimatilpasningsplaner, der blev til i årene derefter. Der var dermed en tidsmæssig forskydning, inden de første bymæssige klimatilpasningsprojekter blev planlagt. Store projekter er jo længe undervejs, så de der blev realiseret umiddelbart efter skybruddet er født længe før, og der har man ikke forholdt sig til den problematik,” fortæller Helle Baker.

Skybruddet blev med andre ord startskuddet til, at kommuner pludselig skulle til at udforme klimatilpasningsplaner, afdække et…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.