For medlemmer

Publiceret 01.03 2017

Biogas i børnehøjde

Hedeselskabet støtter

I begyndelsen af april var der indvielse af energihaven og learning lab – nye initiativer fra Energimuseet ved Tange sø, som skal styrke viden om grøn omstilling.

Energimuseet åbnede som Elmuseet i 1985 med fokus på Danmarks produktion, distribution og forbrug af energi og varme. Målet for de kommende år er at udvikle museet til et nyskabende oplevelses- og formidlings center, hvor der søges nye veje for at kommunikere og formidle om energi, fremtidens energiløsninger og den grønne omstilling.

I begyndelsen af april indviede Energimuseet to spændende tiltag, nemlig Energihaven og den nye skolestue Learning Lab.

Hedeselskabet har støttet etableringen af Energihaven, som skal gøre fremtidige generationer opmærksomme på mulighederne for at skabe grøn energi. Her er biogas og de cirkulære energikredsløb en væsentlig del. Hvordan kan affald skabe værdi, og hvordan kan fremtidens generationer udvikle nye energiformer, der kan skabe en grønnere fremtid, er de centrale spørgsmål Energihaven arbejder med som formidlingsmæssigt omdrejningspunkt.

Der er etableret højbede, udekøkken, Lavvu-telt, gedefold og biogasanlæg, så de besøgende på nært hold oplever potentialet i grøn energi. Det er den grundliggende idé, at…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.