Sall Bypark 2000.jpg

Sall blev i 2018 kåret til årets landsby, og der har så sandelig været fart på i de seneste 10 år. Nu står byens gadekær overfor en overhaling af byens borgere – det projekt har Hedeselskabet støttet med midler.

Gadekæret hænger via et stisystem gennem byen samme med byens bypark.