Alexander Noordegraaf

Publiceret 19.01 2018

Portræt af legatmodtager Alexander Noordegraaf

PBA i jordbrugsvirksomhed, studieretning; Jordbrugsbiologi med speciale i Miljø- og Naturforvaltning, Erhvervsakademi Sjælland

Har modtaget Hedeselskabets jubilæumslegat til udvekslingsophold på HZ-University of Applied Science, Holland fra februar til juni 2018, med henblik på studier i klima-forandringernes globale konsekvenser for vandet i havene og på land og hvordan man med strategisk planlægning, konkret kan løse problemer relateret til dette.

Hvad vil du fremhæve ved din uddannelse?
Det er en fagligt bred uddannelse inden for miljø- og naturforvaltning og rådgivning, samt virksomhedsledelse. Der er to dimensioner – en virksomhedsdel, som handler om ledelse, organisation, innovation og projektledelse, som forbereder os til enten at starte selvstændig virksomhed eller indgå i en virksomhed, for eksempel som projektleder. Den anden del har fokus på biologi og forvaltning. Blandt andet med fag inden for klimatilpasning, naturgenopretning, landskabsøkologi og biologisk stofomsætning. Vi kan selv vælge, hvad vi vil gå i dybden med i semesterprojekterne, og jeg er enormt interesseret i en bæredygtig forvaltning af landskaber, herunder skov-, natur-, by- og landbrugsarealer. Inden jeg valgte denne uddannelse, overvejede jeg at blive skovfoged eller landmand, men jeg er glad for, at jeg her er mere tværfaglig og kan kombinere min interesse for forskellige fag og få en bred faglig forståelse.

Hvad er dine ambitioner for opholdet i Holland?
Jeg håber at få en dybere forståelse for det komplekse fænomen, som klimaforandringer er. Hvilken betydning det har, kommer til at få, og hvordan vi kan løse problemerne konkret – det ser jeg frem til at gå i dybden med. Min ambition er, at jeg får nogle værktøjer og får indblik i teknologier, som jeg målrettet kan bruge i en praktikperiode, der begynder, når jeg kommer hjem fra Holland, samt at jeg kan bruge kvalifikationerne til et spændende job efter endt uddannelse. På sigt syntes jeg, det kunne det være spændende at få et arbejde som også opererer internationalt. Mit ophold er derfor også en perfekt mulighed for at forbedre mine engelskkundskaber. Jeg ser også enormt meget frem til at prøve at læse på et andet universitet.

Hvorfor netop dette universitet?
Det er et af de få steder, som underviser i strategisk klimaplanlægning og -løsninger på så højt niveau og med en så praktisk tilgang. Det er selvfølgelig begrænset, hvor meget man kan lære på et par måneder, men kurserne er på den anden side så specifikke, at jeg tror på, at jeg får meget ud af det, selvom det er en kort periode. Holland var også oplagt, fordi jeg har hollandske rødder. Jeg har aldrig boet der, og det bliver enormt spændende at leve i Holland og opleve kulturen på nært hold.

Hvorfor dette emne / speciale?
Jeg har fra barnsben haft interesse for vand og oversvømmelser, og jeg har altid været fascineret af Hollands diger og kanaler – og se, hvordan de har bygget landet op og sikret sig mod oversvømmelse. Det er et af de eneste steder, hvor de er så specialiserede inden for dette felt. Men derudover er det ikke svært at få øje på, at der sker en udvikling inden for klimaet. Det er noget, vi skal tage hånd om, og den opgave vil jeg gerne være med til at løfte.