Varmepumpe

Publiceret 13.09 2017

Varme til kulturarven

I lørdags markerede Hjemstavnshuset Arnborg, at det er lykkedes at finde midler til en ny varmepumpe, så den gamle købmandsgård fortsat kan være med til at formidle et stykke vestjysk kulturarv.

Hjemstavnshuset Arnborg er en tidligere købmandsbutik og privat bolig opført i 1890 og stod i mange år som en ruin. Lokale borgere i Arnborg besluttede i 1997 at købe og restaurere huset, der i dag fungerer som museum og rummer desuden information om egnens seværdigheder og karakteristiske natur med de store hedeplantager og engarealer.

Foreningen, der står bag Hjemstavnshuset Arnborg, har gennem længere tid haft udfordringer med indeklimaet i det gamle hus med fugtskader på inventar og udstillede genstande.

Det er der nu blevet gjort noget ved. Med støtte fra Hedeselskabets medlemspulje og Energi Midt er der installeret en ny varmepumpe ved huset. Det markerede foreningen i lørdags med den sædvanlige sæsonafslutning for frivillige, foreningens medlemmer og andre interesserede.

Cirka 60 deltagere havde taget ly fra regnen og hyggede sig under pavillonerne med grillede pølser og vand, mens formand for Hjemstavnshuset, Marie Hofman Hansen, holdt sin takketale til både frivillige og bidragsydere.

Med de sparsomme midler, vi har til rådighed her i foreningen, er vi helt afhængige af den store indsats, som alle frivillige gør for os. Det sætter vi pris på. Vi er selvfølgelig også meget glade for den økonomiske støtte, som vi har modtaget i år. Pengene er med til at gøre en stor forskel for os.
 

Marie Hofman Hansen, formand

Det lokale engagement er netop én af de ting, Hedeselskabet ønsker at støtte ved uddelinger blandt andet via medlemspuljen, hvor fire lokalprojekter i 2016 blev tildelt hver 25.000 kroner – heriblandt også Hjemstavnshuset.

I 2016 fyldte Hedeselskabet 150 år, og vores historie har en nær tilknytning til netop dette område, hvor Hedeselskabets frontmand, E.M. Dalgas udførte mange projekter. Foreningen i Arnborg gør en kæmpe indsats for at fortælle den nulevende befolkning om denne egns historie, som sikrer, at vi også i dag forstår hvor stærkt, der blev arbejdet og kæmpet for en bedre tilværelse. Vores forfædres indsats har sikret os vores gode liv med økonomisk og social sikkerhed, og i Arnborg ønsker de, lige som Hedeselskabet, at denne indsats bliver husket og fortalt. Blandt andet derfor er de tildelt midler fra medlemspuljen.

Læs mere om uddelingen her.