Uhre Friskole

Publiceret 10.09 2020

Uhre Friskole får støtte til udeundervisningen

På Uhre Friskole tager de hele naturen i brug i biologitimerne – og med støtte fra Hedeselskabets medlemspulje har de fået nyt grej til arbejdet.

Uhre Friskole holder sig ikke tilbage med at fremhæve, hvorfor deres elever og skolen er noget særligt. Her lægges stor vægt på praktisk læring, og de gør en dyd ud af at anvende naturen i nærområdet i undervisningen. Her er både skov, plantage, krat, vandløb og hedeområde – og de får alle sammen besøg, når eleverne undersøger naturen. Biologitimerne foregår primært en den spritnye hytte, hvor der er plads både ude og inde til at eksperimentere. Hedeselskabets medlemspulje har givet støtte til en grejkasse, som benyttes af både eleverne, men også andre, som har lyst til at kaste sig over at undersøge naturen nærmere. Som en del af projektet er der også etableret et faunabælte ved siden af den nye hytte. Her er insekter og sommerfugle allerede rykket ind, og de bliver flittigt studeret af eleverne.

Læs mere om uddelingen her