Uhre Friskole

Nyt grej til naturobservationer

På Uhre Friskole tager de hele naturen i brug i biologitimerne – og med støtte fra Hedeselskabets medlemspulje har de fået nyt grej til arbejdet.

Uhre Friskole holder sig ikke tilbage med at fremhæve, hvorfor deres elever og skolen er noget særligt. Her lægges stor vægt på praktisk læring, og de gør en dyd ud af at anvende naturen i nærområdet i undervisningen. Her er både skov, plantage, krat, vandløb og hedeområde – og de får alle sammen besøg, når eleverne undersøger naturen. Biologitimerne foregår primært i den spritnye hytte, hvor der er plads både ude og inde til at eksperimentere. Hedeselskabets medlemspulje har givet støtte til en grejkasse, som benyttes af både eleverne, men også andre, som har lyst til at kaste sig over at undersøge naturen nærmere. Som en del af projektet er der også etableret et faunabælte ved siden af den nye hytte. Her er insekter og sommerfugle allerede rykket ind, og de bliver flittigt studeret af eleverne.

Ideen til ansøgningen kom fra støtteforeningen, Uhre Friskoles Venner, hvis formand også er ambassadør for Hedeselskabet, og projektet passer perfekt til Hedeselskabets formål.

”Uhre Friskoles projekt er et klasseeksempel på, både hvad vi ønsker at fremme med medlemspuljen men i det hele taget de formål, vi gerne vil støtte. Medlemspuljen er skabt for at støtte lokale naturprojekter, og vores uddelinger har overordnet fokus på at støtte både naturprojekter og adgangen til naturen. Uhre Friskoles projekt er ikke et enormt naturprojekt, det er der imod med til at skabe en ny generation af både natur- og naturfagsinteresserede, og det er i sig selv stort,” siger projektchef ved Hedeselskabet, Vibeke Højen.

Uhre Friskoles formål er da også at skabe entreprenante og engagerede elever, som forholder sig praktisk og kritisk til fagene. Skoleleder Kent Lykke udtaler således:

Vi lægger stor vægt på vores entreprenørskabsundervisning, hvor vi også samarbejder med eksterne partere, og her har vi både fokus på at hente viden ude fra virkeligheden, ikke kun fra bøger, men også at skabe merværdi for dem, vi samarbejder med. Derudover vil vi rigtig gerne slå et slag for de naturvidenskabelige fag, og derfor er det et kæmpe løft, at vi har fået den nye hytte med dertilhørende grej.

I dag er der fællesundervisning for 8. og 9. klasse – i alt godt 30 elever, som selv har valgt, hvilket projekt de vil arbejde med. Alle grupperne er i gang, mens biologilærer og viceskoleleder Jannie Jakobsen går rundt og vejleder. Nogle dissekerer fisk, som skal spises i slutningen af undervisningen, nogle undersøger dyr i faunabæltet og andre er på ’udflugt’ i nærområdet. Undervejs bliver der også indsamlet billeder til en konkurrence om at finde 99 arter* - en dyst mellem 7., 8. og 9. klasse.

Udeundervisning på Uhre Friskole

”Jeg vil gerne vække deres begejstring for faget, og vi viser dem stor tillid i undervisningen, som er meget praktisk båret – de skal nok få den viden, som står i bøgerne, men det giver bare så meget mere at få fingrene i naturen. Og det honorerer de ved at arbejde målrettet, nysgerrigt og selvstændigt,” siger Jannie Jakobsen. 

Se film fra Uhre Friskole

Hedeselskabets medlemspulje

Hedeselskabets medlemmer er engagerede i udviklingen af det samfund, de er en del af. Deres store engagement vil vi gerne bakke op om med uddelinger fra medlemspuljen. Derfor uddeler vi årligt 10 x 25.000 kroner, altså i alt 250.000 kroner til udvalgte projekter ansøgt af vores medlemmer.