Muslingeopdræt - foto af Lars Skytt Nielsen

Publiceret 28.10 2020

Støtte til kogebog med muslinger

Hedeselskabets støtte anvendes til udarbejdelse af en bog samt undervisningsmateriale, formidling og events, der skal hjælpe danskerne til at benytte blåmuslinger, der er en sund og velsmagende ressource fra danske farvande.

Kloden står overfor en udfordring, hvor vi skal producere mere mad til et stigende befolkningstal, samtidig med at vi skal passe på vores naturlige økosystemer. Særligt i havet er det afgørende for fiskeriet, at der er en god, naturlig balance i økosystemer, for at vi kan blive ved at nyde godt af de mange ressourcer, havet bidrager med. Derfor har Hedeselskabet støttet udgivelsen af en ny kogebog om muslinger. Det handler både om, at vi bliver endnu bedre til at bruge den i vores madlavning, men bogen skal også gøre både børn og voksne klogere på muslingers mange fortræffeligheder. Bogen bliver til i et samarbejde mellem Maren Lyngsgaard, havbiolog og seniorrådgiver fra WSP og madkonsulent Mikkel Wejdemann.

Læs mere om uddelingen her