Muslingeopdræt - foto af Lars Skytt Nielsen

Mmmmmm, muslinger

Muslinger er på mange måder en genial opfindelse. Den filtrerer det vand, den lever i for sunde mikroalger, og så smager den skønt. Den findes i rige mængder i vores farvande, men vi udnytter selv kun ganske lidt af ressourcen. Det skal en ny kogebog støttet med midler fra Hedeselskabet råde bod på.  

Kloden står overfor en udfordring, hvor vi skal producere mere mad til et stigende befolkningstal, samtidig med at vi skal passe på vores naturlige økosystemer. Særligt i havet er det afgørende for fiskeriet, at der er en god, naturlig balance i økosystemer, for at vi kan blive ved at nyde godt af de mange ressourcer, havet bidrager med. Derfor har Hedeselskabet støttet udgivelsen af en ny kogebog om muslinger. Det handler både om, at vi bliver endnu bedre til at bruge den i vores madlavning, men bogen skal også gøre både børn og voksne klogere på muslingers mange fortræffeligheder. Bogen bliver til i et samarbejde mellem Maren Lyngsgaard, havbiolog og seniorrådgiver fra WSP og madkonsulent Mikkel Wejdemann.

Maren Lyngsgaard har gennem mange år arbejdet med projekter i både havne og kystnære farvande, hvor muslingers evner til at filtrere vandet for mikroalger udnyttes. Hun siger blandt andet:

Ved dyrkning og høst hjælper muslinger økosystemet i balance ved at fjerne næringsstoffer, der i dag er et stort problem grundet vores intensive fødevareproduktion på land, der leder næringsstoffer ud i havet. Blåmuslingen findes i rige mængder i de danske farvande, men der er et stort uudnyttet potentiale i at påvirke madkulturen i Danmark, således at der også her i landet bliver en større benyttelse af de ferske blåmuslinger, der både er velsmagende og rige på sunde fedtsyrer og proteiner.

I 2016 blev danskernes forbrug skønnet til mindre end 5 % af en samlet ressource på 48.000 tons blåmuslinger, og resten blev eksporteret til andre lande i Europa, hvor muslingerne er en mere integreret del af madkulturen. Derfor er projektets formål at påvirke madkulturen i Danmark på flere måder; Udarbejde en kogebog der er målrettet børn, unge og voksne. Udbrede viden om blåmuslingens biologi og naturlige miljø samt viden om erhvervet for dyrkning af blåmuslinger i Danmark. Endelig vil bogen forklare, hvordan blåmuslinger bidrager til den naturlige balance i havet, og hvorfor den kan kategoriseres som en ansvarlig ressource.

I samarbejde med MadMikkel
Maren Lyngsgaards viden om muslinger i vandet bliver koblet sammen med Mikkel Wejdemanns passion for muslinger på tallerkenen.
Med en baggrund som gastronomilærer og i dag gennem sin virksomhed MadMikkel har han en stor erfaring inden for formidling og erfaring med, hvordan man kan rykke folks madvaner og inspirere til nye madglæde. Derfor vil han bl.a. udvikle 40 opskrifter, der kan laves af alle.

”For mig var der overhovedet ingen betænkningstid i forhold til dette projekt. Det er en fed udfordring at skulle arbejde med at sætte den på mange måder undervurderede blåmusling i scene. Det er naturligvis aldrig nemt at ændre folks madvaner. Men i min verden er der så meget potentiale i netop blåmuslingen. Det er virkelig en af de danske råvarer, som kan skabe den perfekte kobling mellem gastronomi, sundhed og ansvarlighed. Vi ved at fravalget af blåmuslingen i dag ofte handler om udseende, konsistens og at folk faktisk ikke ved, hvordan de skal bruge dem i køkkenet. Men det er heldigvis alt sammen noget, som vi kan gøre noget ved – blandt andet gennem ny viden, inspirerende fortællinger og masser af god smag,” siger Mikkel Wejdemann og fortsætter:

Kort fortalt håber jeg, at vi med projektet kan katalysere de første positive smagsoplevelser, som gør, at det i fremtiden bliver helt normalt at tage en bakke blåmuslinger med hjem.

Det er ikke første gang, at Hedeselskabet støtter tilblivelsen af bøger, men det er første gang, der står ’Kogebog’ i projektbeskrivelsen. Et vigtigt parameter for tildelingen var i øvrigt, at der også bliver udarbejdet undervisningsmateriale til et tværfagligt forløb mellem madkundskab og biologi, målrettet folkeskolens ældste klasser.

”Det er måske umiddelbart lidt atypisk for Hedeselskabet at gå ind i et projekt, der handler om køkkenet, men fordi det netop handler om muslinger, som er et vigtigt indsatsområde for os, vi stiftede i 2016 Blå Biomasse A/S, der netop arbejder med muslinger som ressource – og fordi det udover gode opskrifter også handler om at udbrede viden om muslingers fantastiske egenskaber, så var det et oplagt projekt,” siger Christian Bogh, kommunikationsdirektør i Hedeselskabet.

Forside på kogebogen BLÅ

FAKTA

WSP er en global rådgivervirksomhed, som i 2019 købte Orbicon, der tidligere var ejet af Hedeselskabet. Som en af verdens største rådgivere inden for transport, infrastruktur og byggeri har WSP i de senere år haft en strategisk målsætning om at skabe sig en lige så markant position på miljø- og klimaområdet.

Læs mere om WSP her

MadMikkel, Mikkel Wejdemann, arbejder primært som mad-konsulent og udvikler på projekter, der rykker på madvaner, inspirerer til ny madglæde og skaber lyst til gastronomiske eventyr.

Læs mere om MadMikkel her

Muslinger på bordet

BLÅ er udkommet

Kogebogen BLÅ udkom i april 2021 og er udgivet af forlaget Turbine.