Kaadnerforte

Støtte til "Kådnerforte"

Hedeselskabets medlemspulje har givet støtte til stabilgrus og borde-bænkesæt ved stien "Kådnerforte" i Genner.

Hedeselskabets medlemspulje har givet støtte til stabilgrus og borde-bænkesæt ved stien "Kådnerforte" i Genner.

Kådner er det sønderjyske ord for husmand, og forte betyder vej. ”Kådnerforte” er en gammel markvej i den sønderjyske by Genner. Markvejen, som blev etableret tilbage i 1700-tallet, har givet adgang til 12 små marker på ca. 2 ha tilhørende de små kådnere, husmænd og håndværkere fra Genner. På nær én enkelt er alle diger mellem markerne bevaret. Digerne er i dag fredet.

Gennem de sidste år er den gamle vej kun blevet benyttet som en gangsti og var med tiden blevet tilgroet og ufremkommelig. Derfor søgte Genner Lokalråd støtte fra Hedeselskabets medlemspulje til at åbne den gamle markvej som en naturskøn gang-, cykel- og ridesti for de lokale beboere og eventuelle turister i området.

Hedeselskabets medlempulje valgte at støtte projektet med 25.000 kr. til stabilgrus på stien og til nye borde-bænkesæt på ruten.

Søndag d. 9. september 2018 fejrede Lokalrådet og beboerne i Genner alt det nye i byen, som ud over grus og borde-bænkesæt tæller støtte fra andre steder til en ny bålhytte, nye flagstænger og nye flag. Dagen blev markeret med en gåtur langs stien mellem Hesselbjergvej og Gl. Bane.

Hedeselskabet deltog på vandreturen. Hedeselskabets ambassadør Knud Strøm monterede et skilt på et af de borde-bænkesæt, Hedeselskabets medlemspulje har givet støtte til.