Uroligt vand

Publiceret 14.10 2020

Støtte fra Hedeselskabet til at forbedre laksens gydemuligheder

Danmarks største privatfinansierede miljø- og gydebankeprojekt er under etablering i Skjern Å, hvilket giver gode betingelser for fisk, smådyr og planter.

Det er Sportsfiskerforeningen af 1. juni 1943 der i samarbejde med Dansk Center for Vildlaks har søgt om støtte til at forbedre laksens gydemuligheder i Skjern Å på en strækning nedstrøms Sdr. Felding. Udover gydegrus udlægges der større sten med henblik på at forbedre å-strækningens biodiversitet. Mange års kulturpåvirkning af Skjern Å systemet gør, at der er et stort behov for restaurering.

Der bliver udlagt i alt 500 m3 gydegrus, og resultatet bliver fem gydebanker af varierende størrelse. Hver gydebanke vil bære sponsorens navn, ligesom navnet tillige vil fremgå af de kort over Skjern Å, der udleveres bl.a. til lystfiskere.

I december og januar gyder laksen, og de små laks kommer til verden i løbet af foråret. Hele projektet vises frem for offentligheden den 16. april 2021, hvor der vil være officiel indvielse af projektet. Det er samtidig den dag, laksefiskeriet åbner i Skjern Å. 

Læs mere om projektet her.