Repræsentantskabet Ved BirkelseGods Årsmøde2022

Publiceret 13.04 2023

Resultat af kredsvalg 2023

Der har været afviklet ordinært kredsvalg til Hedeselskabets repræsentantskab. De nyvalgte indtræder ved årsmødets åbning. 

REGION HOVEDSTADEN 
Emil Sølyst Hjerl - nyvalgt
Gustav Lassen - nyvalgt
Dorrit Vanglo - genvalgt

REGION MIDTJYLLAND
Alexander Gamborg - nyvalgt
Peter Heydorn - nyvalgt
René Kvist - nyvalgt
Birger H. Schütte - genvalgt
Brian Thomsen - nyvalgt
Klavs Krieger von Lowzow - genvalgt

REGION NORDJYLLAND 
Henrik Bach - genvalgt
Mogens Højholt Hansen - genvalgt

REGION SJÆLLAND
Claus de Neergaard - genvalgt
Andreas Hastrup - genvalgt
John Nielsen - genvalgt
Ulla Röttger - genvalgt
Steen Neuchs Vedel - genvalgt

REGION SYDDANMARK
Per Bonefeld - genvalgt
Nicolai Hansen - genvalgt
Berith Nissen - genvalgt
Henrik Petersen - genvalgt
Nis Christian Vilian Raun - nyvalgt
Sune Aagot Sckerl - nyvalgt
Søren Schmidt Thomsen - genvalgt
Lisbeth Valther - nyvalgt

Om Hedeselskabets repræsentantskab

Hedeselskabets repræsentantskab består af 60 personer, hvoraf 48 er valgt i landets forskellige kredse. Derudover udpeger Landbrug og Fødevarer fire personer, mens repræsentantskabet vælger otte. 

Se hele repræsentantskabet