Biodiversitet

Publiceret 28.03 2023

Regeringen bekender kulør – og den er ikke grøn

Klumme af Christian Bogh, Kommunikations- og Public Affairs Direktør, Hedeselskabet

Torsdag den 23. marts kl. 12 fremlagde regeringen sit forslag til Finanslov 2023. For at lette opgaven for læseren, er der samtidig udgivet et kort resumé, hvori regeringen fremhæver sine hovedprioriteter for det kommende år.

Her er det mest interessante ikke, at der er kriser i samfundet. Det er vi godt klar over. Der er energikrise, forsyningskrise og sikkerhedskrise blot for at nævne nogle få – og vi har netop overstået en sundhedskrise med COVID-19.

Det mest interessante er mere, hvad der ikke nævnes.

Det er klima- og biodiversitetskriserne. De er åbenbart ikke længere så relevante eller alvorlige, at regeringen har behov for at omtale dem med blot ét ord. Der blev kun plads til et enkelt klima-ord – og ordet miljø er forbeholdt arbejdsmiljø. Og det i et udspil, der er døbt ”En ansvarlig vej frem”.

Jeg må tilstå, at min første indskydelse var, at jeg måtte have overset det. Men nej. Det har tydeligvis ikke haft den store effekt, at COP 27, COP 15, Biodiversitetsrådet, Klimarådet, World Economic Forum og sidste uges IPCC rapport, bare for at nævne nogle få, gennem det seneste år har råbt om end meget højt om netop disse naturkriser.

Naturligvis kan man i selve finanslovsforslaget finde afsatte midler til diverse projekter og opgaver inden for miljø, klima og biodiversitet, men det tankevækkende og foruroligende er det signal, regeringen sender med deres prioriteringer – eller mangel på samme. Og så hjælper det ikke meget, at finansministeren bagefter beklager, og kalder det en ”forglemmelse”. Det er jo ikke et skriv, der lige er forfattet hen over natten.

Hvordan skal vi i erhvervslivet og samfundet som helhed tolke regeringens udspil og prioritering på anden vis, end at al den snak om miljø, biodiversitet og klima ikke længere er nær så vigtig som forsvar, arbejdsmiljø og bredbånd, hvilket er nogle af de områder, regeringen fremhæver.

Heldigvis er det jo blot regeringens holdning og vurdering. Vi kan i erhvervslivet godt vælge fortsat at prioritere, hvad vi finder vigtigst. Og det gør vi på trods af det manglende fokus fra regeringskontorerne.

Desværre kan man frygte, at dette manglende fokus på de grønne områder giver en afsmittende effekt over for de ministerier, der skal sikre, at vi kan mindske klima- og biodiversitetskrisen. For når regeringen ikke ønsker at ofre blot ét ord om klima- og biodiversitetskrisen eller bare en hentydning til ordet miljø eller natur i deres hovedprioriteter, hvorfor skulle vi så kunne forvente andet, end at embedsværket ikke blot følger den linje deres chefer har udstukket?

Det kan vi ikke leve med. Der er udfordringer nok med at få regeringen til at sætte skub i de nødvendige tiltag, der skal få os i den rigtige retning hurtigt nok.

Heldigvis er der så mange dygtige embedsmænd og styrelser, som alle gør en ihærdig indsats. Så jeg er nok ikke for alvor bekymret – og dog? Signalværdien er så overvældende, at frygten begynder at snige sig ind på mig.

Regeringen har således bekendt kulør – og den er desværre ikke grøn. Så må vi i erhvervslivet tage bolden op og sætte endnu mere tryk på kedlerne i den grønne omstilling og vise, at vi godt kan hjælpe til uden at have regeringens fokus. Men jeg ville faktisk ønske, at der havde været plads til lidt flere kriser i regeringens ”ansvarlige vej”.