Nonnehaven

Publiceret 28.10 2020

Randers Realskole vil skabe en levende byhave

Projektet er på nuværende tidspunkt i sin spæde opstart og ønskes realiseret inden for en kortere årrække. Uderummet defineret, der er etableret samarbejdsrelationer og udarbejdet tilbudsskitse og budgetoverslag med hjælp fra HedeDanmark. Hedeselskabet har støttet projektet. 

Planen er ifølge Randers Realskole at skabe et sted til eftertanke, det stille møde med andre og et sted, hvor man lader op og møder verden med sanserne og sindet.

For Randers Realskole er det helt centralt, at det nye byrum skal bruges til aktiviteter på tværs af generationer. Om dagen er det skoleeleverne, der har glæde af Nonnehaven i forbindelse med undervisningen. På andre tider kan arealet bruges af de ældre, de unge og byens foreninger og borgere i al almindelighed.

Læs mere om projektet her.